Tuesday, June 30, 2015

Golden Rose Nail Polish Collection UPDATE!-Carnival Nail PolishesHey girls,
The Carnival is another Golden rose nail polish collection that  I have. This is a very interesting line of nail polishes to make very interesting and different manicures in home but to look like it’s made in some salon. This is some kind of glitter type of nail polishes in a lot of different colors. I have them in colors 16, 12, 03, 108, 15,  and 06. I’m very satisfy whit them, because I can make interesting and creative manicures for my nails at home. They cost 1,5 euro.

Здраво девојки,
Carnival е уште една колекција на лакови за нокти на компанијата Golden rose кој ги имам. Оваа е многу интересна линија на лакови за нокти со кои може да се направат интересни и различни маникири дома но, кои излгедаат како да се направени во некој салон. Оваа линија на лакови за нотки е некој вид на глитер, со светликави парченца во разлчни бои кои се поставени во прозирен лак.Јас ги имам следните бои : 16, 12, 03, 108, 15 и 06. Јас сум многу задоволна од оваа колекција бидејќи со овие лакови можам да направам голем број на различни ,креативни и интересни маникири во домашни услови. Цената на еден изнесува некаде околу 90 денари.
No comments:

Post a Comment